Christelijke boeken, muziek, films, kaarten & gifts

Net als de Nederlandse economie zit de markt voor het Nederlandstalige boek weer in de lift. De algemene boekenmarkt noteerde in 2016 een omzetstijging van 5%. Mensen kopen weer meer boeken, al zijn het er nog niet zoveel als in de topjaren van de markt. In de Boekwerk Monitor 2017 – De Markt worden de onderliggende trends en verschuivingen toegelicht.

De groei is niet gelijk verdeeld over genres, typen boeken of titels. Op veel terreinen is er sprake van groei, maar er gaat ook marktaandeel verloren. Er lijkt meer concurrentie te ontstaan tussen de genres. Dat kinderboeken het goed doen is bekend, maar er zijn verschillen tussen de typen kinderboeken. De groei van anderstalige titels – vooral Engelstalig – gaat gestaag door. Het aandeel fictie blijft afnemen, vooral doordat andere genres harder groeien dan de totale markt. Waarbij fictie wel weer meer profiteert van de groei in e-books.

De Monitor beschrijft ook de langetermijnontwikkelingen, zoals de samenhang tussen koop- en leesgedrag, de ontwikkeling van e-books in het buitenland en de rol van bestsellers versus het long tail-aanbod. Is er nu wel of niet sprake van bestsellerisering? Of liever gezegd van een toenemend verschil tussen titels met een hoge en een lage omloopsnelheid?

Aan het begin van komend najaar presenteert KVB Boekwerk de monitor 2017 over de uitgevers, de boekverkopers en de makers. Daarin worden de algemene ontwikkelingen en trends besproken die relevant zijn voor die spelers in de markt.

Bron: website INCT | dd 30-5-2017


Terug naar het overzicht